A se personál snail po naich vtkách ve vyistit, po nkolika hodinách byl zápach zpt.
Napite vlastní recenzi do tohoto hotelu.
Never miss an Event Get our mobile App, Download Now!Jak jsme druh den zjistili, stejn problém mli i dalí lenové zájezdu.Dle mého názoru pokoj odpovídal omo pokoji a to jet ne v kvalit 4hvzdiek.Ubytování prmrn code promo [email protected] (4,1/5) spíe mén ne dv, strava a stravování prmrn (4,7/5).Concerts, exhibitions, food Drinks, meetups, parties.Tél : m, découvrir, remise bancaire en anglais turquie - bodrum Spa nuxe Hôtel Macakizi.Náhradní nabízen pokoj byl ve stejné lokalit i kvalit.
Spíe horí ne prmrné hodnocení.
Dále jsme byli pekvapeni poasím v této destinaci.
Komentáe, za 14 dní by ji údajn mlhavé poasí nemlo.
Plá a moe prmrn (4,6/5 okolí hotelu prmrn (4,4/5 celkov dojem prmrn (4,4/5).Dvoulkové pokoje, kter jsme mli i ve smlouv se nacházeli v prvním pate a tento problém tam nebyl.K naemu pekvapení jsme dostali velk prostorn a tylkov pokoj.Bohuel jsme zde byli zklamáni kvalitou ubytování.Bohuel byly vechny obsazené jinou cestovní kanceláí, která si je pímo pro své klienty rezervuje - zejm znají problém pízemních pokoj smovanch do zdi vedlejího hotelu.Si vous êtes enceinte, merci de le signaler lors de la réservation de votre rendez-vous.Tento hotel bych doporuil(a) svm nejlepím kamarádm doporuuje 13 z 14 recenzent, hotel je vhodn pro: Pro mláde, tato recenze je osobním názorem jejího autora a server ani jeho provozovatel nenese ádnou odpovdnost za její obsah i pravdivost.


[L_RANDNUM-10-999]